Kachi Farm sản xuất quả dâu tây sạch, an toàn đạt chứng chỉ Vietgap theo tiêu chuẩn TCVN 11892-1:2017